Trulli Trulli Trulli Trulli Trulli

ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰਹੇਗਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਵੋ ਆਪਣਾ ਰਾਹ

Trulli

ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰਹੇਗਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਵੋ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸੋਡਲ ਫਾਟਕ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ notification ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

 

Trulli