Trulli Trulli Trulli Trulli Trulli

ਜਲੰਧਰ – ਕੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ,ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ‼️ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ??

Trulli

Trulli